Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

Jelen tájékoztató az Álomszép Trend kis-és nagykereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelő neve, székhelye képviselője:

Név: ÁlomszépTrendKft.
Székhelye: 1221. Budapest. Murányi utca 13/b.

Cégjegyzék száma: 0109885397

Web oldalai:  

www.igenszalon.hu

www.ferfiruhaszalon.hu

www.igenoutlet.hu

E-mail címe: info@igenszalon.hu
Törvényes képviselő: Kassay Szilvia ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő: Kassay Szilvia ügyvezető

A kezelt adat meghatározása:

az érintett által megadott és kérésére a kapcsolatfelvétel céljára biztosított név, telefonszám és e-mail cím.
 

Az adatkezelés célja:

bejelentkezés visszaigazolása, kapcsolatfelvétel a bejelentkező kérésére.

hírlevél megküldése, akciós ajánlatok és direktmarketing tartamú megkeresések.


Az adatkezelés jogalapja:

az érintett által történő megkeresés kapcsolatfelvétel céljából, az érintett hozzájárulása.


Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei:

ez esetben a hírlevélre feliratkozás vagy bejelentkezés nem történik meg, az adatkezelésre nem kerül sor.


Az adattovábbítás:

az adatok semmilyen esetben nem kerülnek továbbításra, csak az Álomszép Trend Kft. marketing részlege kezeli azokat az érintett hozzájárulásával.

harmadik országba adattovábbításra nem kerül sor.


A személyes adat kezelésének időtartama:

az adatok kezelésére az érintett felhatalmazásának visszavonásáig kerül sor.

A hírlevélről minden hírlevél végén le lehet iratkozni, mely egyben azt is jelenti, hogy az érintett kéri az e-mail címének törlését.


A személyes adatgyűjtés módja:

Az Álomszép Trend Kft. weboldalai, csak és kizárólag a megfelelő célzás, a kéretlen és nem releváns megkeresések elkerülése érdekében az oldalakba beépített Google Analitics, Google Tag Manager, Google Remarketing kódot és Facebook Pixel-t használnak.

Az Álomszép Trend Kft. weboldalainak bizonyos területein sütiket (cookiekat) használ. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön webes keresőjén.

A sütik például lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha Ön korábban azt már meglátogatta. Ön beállíthatja webes keresőjét, hogy elfogadjon minden sütit, vagy elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére.
 

Tájékoztatás az érintett jogairól:

Az érintett jogosult arra hogy,

 • az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
 • kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
 • kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

-  ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Profilalkotással kapcsolatos információk:

profilalkotásra nem kerül sor.


Az adatok tárolása, adatbiztonság:

A bejelentkezési adatokat a Hidden Design Kft. hosting cég szerverén tároljuk.

Székhelye:1095. Budapest, Gát utca 21, fsz/1.

E-mail címe: hosting@hidden.hu

A kezelt adatokat úgy tárolja, hogy csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, hitelessége és hitelesítése biztosított maradjon, változatlansága igazolható legyen és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Álomszép Trend Kft. olyan műszaki, szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 

A hatósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik

Fővárosi Törvényszék elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 25.

Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu


Az Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

Az adatkezelési tájékoztató az Álomszép Trend Kft. honlapján a www.igenszalon.hu oldalon érhető el.

 

Mi a cookie (azaz süti)?

A cookie-k (sütik) kisméretű, szövegből és számból álló fájlok, amelyeket a böngészés során a weboldal kiszolgálója helyez el az Ön számítógépén. A cookie (süti) önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas.

Milyen célt szolgálnak a cookie-k?

A cookie-k az Ön számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetőséget biztosítanak egyes adatainak lekérdezésére, az Ön internethasználatának nyomon követésére. A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet tudhassunk meg a weboldal látogatóinak információhasználati szokásairól, amely információkat a weboldal tartalmi és funkcionális fejlesztésére használunk, biztosítva a weboldal jobb használhatóságát. A cookie-k alapján meg tudjuk állapítani, hogy hányan látogatták meg a weboldalt, hány új látogató van, és a látogatók mely oldalakat nyitották meg.

A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a Szolgáltató igénybe veszi a Google Analitycs szoftvert. A Google Analitycs is cookie-kat használ.

A cookie-k hazsnálatával a Google kiértékeli a weboldalunk használatát és jelentéseket készít a weboldalunkon tapasztalható aktivitásokról, illetve a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújt számunkra.

A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.
Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi és belegyezik abba, hogy adatait a Google a fentiekben leírt célokra és módon feldolgozza, használja és továbbítsa.

Az általunk használt cookie-k típusai

 1. Kötelező cookie-k: a weboldalon történő navigálást, illetve az oldal funkcióinak használatát teszik lehetővé.
 2. Funkcionális cookie-k: ezek teszik lehetővé a felhasználói beállítások tárolását (pl.: bejelentkezési adatok), megjegyzik az Ön korábbi választásait, ezáltal lehetővé teszik a weboldal használatának személyre szabását.
 3. Teljesítmény cookie-k: a weboldal fejlesztését szolgálják. Mérik, hogy hányan és milyen rendszerességgel használják a weboldalt, mely oldalakat látogatták meg a legtöbben

A cookie-k használatának megtiltása

A böngésző megfelelő beállításaival Ön megakadályozhatja a cookie-k használatát, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordul, hogy nem tudja weboldalunk valamennyi funkcióját teljes körűen használni.